PROCESSOS OBERTS

NOU AVÍS: Alçament de la suspensió del procés selectiu de personal laboral per a la cobertura definitiva de
tres places de Tècnic/a superior especialista en energia previstes en la relació de llocs de treball
de la Fundació València Clima i Energia i la constitució d'una borsa de treball.
****Es reanuda el termini de presentació de sol.licituds del procediment de selecció suspés el dia 18 de gener de 2023. El termini de presentació de sol.licituds acaba el dia 1 de març de 2023 a les 23:59 h.
****Pots consultar la resolució publicada en esta mateixa pàgina web.
27/04/2023 ANUNCI COMPOSICIÓ ÒRGAN DE SELECCIÓ PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL LABORAL PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE TRES PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN ENERGIA A JORNADA COMPLETA PREVISTES EN LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ, PER TORN LLIURE I MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, AIXÍ COM LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

28/04/23 Anunci Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es en el procés de selecció de tres places de tècnic/a especialista en energia i convocatòria realització primer exercici.

8/05/2023 Anunci  QUALIFICACIONS PROVISIONALS PRIMER EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCÉS SELECTIU DE TRES LLOCS DE TÈCNIC/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN ENERGIA.

15/05/23 Anunci Procés de selecció de tres places de tècnic/a especialista en energia. CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI Consulta l'enllaç.

 

26/05/2023 QUALIFICACIONS SEGON EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCÉS SELECTIU DE

PERSONAL LABORAL DE TRES LLOCS DE TÈCNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN ENERGIA

02/06/2023 ANUNCI VALORACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE CONCURS I PUNTUACIÓ FINAL DEL PROCÉS SELECTIU
DE PERSONAL LABORAL PER  LA COBERTURA DEFINITIVA DE TRES LLOCS DE TÈCNIC/A
SUPERIOR ESPECIALISTA EN ENERGIA 

 

........................................................

19/05/2023 ANUNCI BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL LABORAL PER A LA COBERTURA TEMPORAL D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN PROJECTES EUROPEUS (PERFIL CANVI CLIMÀTIC I ADAPTACIÓ) 

06/06/2023 COMPOSICIÓ ÒRGAN DE SELECCIÓ PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL LABORAL PER A LA
COBERTURA TEMPORAL D'UN LLOC DE TÈCNIC/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN PROJECTES EUROPEUS (PERFIL CANVI CLIMÀTIC I ADAPTACIÓ)

 

_____________________________________________________________________________________________

PROCESSOS TANCATS

1 PLAÇA D'OFICIAL ADMINISTRATIU

1 PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN ENERGIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EUROPEUS