Ajudes i subvencions – Dret a l’Energia

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Ajuda:
- 60% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 70% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"

Ajuda:
- 60% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 70% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"

Ajuda:
- 60% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 70% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Ministerio de Transición Ecológica

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Ministerio de Transición Ecológica

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Ministerio de Transición Ecológica

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 37,68 € per a consumidor vulnerable
- 60,29 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 37,68 € per a consumidor vulnerable
- 60,29 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 82,92 € per a consumidor vulnerable
- 132,67 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Ministerio de Transición Ecológica

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Ministerio de Transición Ecológica

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Ministerio de Transición Ecológica

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Generalitat Valenciana

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Generalitat Valenciana

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Generalitat Valenciana

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Ajuntament de València

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Ajuntament de València

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Ajuntament de València

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Cáritas

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Cáritas

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Més informació: Cáritas

previous arrownext arrow
Slider

Ajudes i subvencions – Eficiència Energètica

Requisits:
- Reducció del 30% de consum d'energia primària no renovable.
- En habitatges, suficient amb reduir un 7% la demanda de climatització o que els nous elements compleixen amb el CTE.

Requisits:
- Reducció del 30% de consum d'energia primària no renovable.
- En habitatges, suficient amb reduir un 7% la demanda de climatització o que els nous elements compleixen amb el CTE.

Requisits:
- Reducció del 30% de consum d'energia primària no renovable.
- En habitatges, suficient amb reduir un 7% la demanda de climatització o que els nous elements compleixen amb el CTE.

Ajuda:
- Edificis: entre 40% i 80% del cost i màxims d'entre 6.300 € i 18.800 € per habitatge segons estalvis aconseguits.
- Habitatges: 40% del cost i un màxim de 3.000 €.
- Complements per vulnerabilitat.

Ajuda:
- Edificis: entre 40% i 80% del cost i màxims d'entre 6.300 € i 18.800 € per habitatge segons estalvis aconseguits.
- Habitatges: 40% del cost i un màxim de 3.000 €.
- Complements per vulnerabilitat.

Ajuda:
- Edificis: entre 40% i 80% del cost i màxims d'entre 6.300 € i 18.800 € per habitatge segons estalvis aconseguits.
- Habitatges: 40% del cost i un màxim de 3.000 €.
- Complements per vulnerabilitat.

Ajudes a la rehabilitació i millora d'eficiència energètica d'edificis i habitatges.
Termini: Des del 6 de juny fins al 28 de desembre.
Beneficiaris: persones propietàries, administracions públiques, comunitats de propietaris, cooperatives, empreses i altres.
Més informació: Generalitat Valenciana

Ajudes a la rehabilitació i millora d'eficiència energètica d'edificis i habitatges.
Termini: Des del 6 de juny fins al 28 de desembre.
Beneficiaris: persones propietàries, administracions públiques, comunitats de propietaris, cooperatives, empreses i altres.
Més informació: Generalitat Valenciana

Ajudes a la rehabilitació i millora d'eficiència energètica d'edificis i habitatges.
Termini: Des del 6 de juny fins al 28 de desembre.
Beneficiaris: persones propietàries, administracions públiques, comunitats de propietaris, cooperatives, empreses i altres.
Més informació: Generalitat Valenciana

Requisits:
- Complir els mínims de reducció energètica segons tipologia de les actuacions.
- Les actuacions han de ser en habitatge habitual o destinat a lloguer d'habitatge habitual.
- Actuacions en edificis residencials.

Requisits:
- Complir els mínims de reducció energètica segons tipologia de les actuacions.
- Les actuacions han de ser en habitatge habitual o destinat a lloguer d'habitatge habitual.
- Actuacions en edificis residencials.

Requisits:
- Complir els mínims de reducció energètica segons tipologia de les actuacions.
- Les actuacions han de ser en habitatge habitual o destinat a lloguer d'habitatge habitual.
- Actuacions en edificis residencials.

Ajuda:
- 20%: reduir 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
- 40%: reduir 30% el consum en l'habitatge o aconseguir qualificació A o B.
- 60%: reduir 30% el consum en l'edifici o aconseguir qualificació A o B.

Ajuda:
- 20%: reduir 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
- 40%: reduir 30% el consum en l'habitatge o aconseguir qualificació A o B.
- 60%: reduir 30% el consum en l'edifici o aconseguir qualificació A o B.

Ajuda:
- 20%: reduir 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
- 40%: reduir 30% el consum en l'habitatge o aconseguir qualificació A o B.
- 60%: reduir 30% el consum en l'edifici o aconseguir qualificació A o B.

Rehabilitació d'habitatges, edificis i millora de sistemes de calefacció i refrigeració.
Termini: en qualsevol moment de l'any.
Beneficiaris: particulars.
Més informació: Estado Español

Rehabilitació d'habitatges, edificis i millora de sistemes de calefacció i refrigeració.
Termini: en qualsevol moment de l'any.
Beneficiaris: particulars.
Més informació: Estado Español

Rehabilitació d'habitatges, edificis i millora de sistemes de calefacció i refrigeració.
Termini: en qualsevol moment de l'any.
Beneficiaris: particulars.
Més informació: Estado Español

Requisits:
- Només edificis plurifamiliars.
- Edificis previs a l'any 2000.
- Obligació de presentar la sol·licitud de subvenció a rehabilitació d'edifici els 3 mesos posteriors.

Requisits:
- Només edificis plurifamiliars.
- Edificis previs a l'any 2000.
- Obligació de presentar la sol·licitud de subvenció a rehabilitació d'edifici els 3 mesos posteriors.

Requisits:
- Només edificis plurifamiliars.
- Edificis previs a l'any 2000.
- Obligació de presentar la sol·licitud de subvenció a rehabilitació d'edifici els 3 mesos posteriors.

Ajuda:
- En edificis de menys de 20 habitatges: 4.000 € + 700 € per habitatge
- En edificis de més de 20 habitatges: 12.000 € + 300 € per habitatge

Ajuda:
- En edificis de menys de 20 habitatges: 4.000 € + 700 € per habitatge
- En edificis de més de 20 habitatges: 12.000 € + 300 € per habitatge

Ajuda:
- En edificis de menys de 20 habitatges: 4.000 € + 700 € per habitatge
- En edificis de més de 20 habitatges: 12.000 € + 300 € per habitatge

Redacció de projecte tècnic de rehabilitació, previ a la rehabilitació energètica d'edificis.
Termini: Del 6 de juny al 28 de desembre de 2023.
Beneficiaris: persones propietàries, administracions públiques, comunitats de propietaris, cooperatives, empreses i altres.
Més informació: Generalitat Valenciana

Redacció de projecte tècnic de rehabilitació, previ a la rehabilitació energètica d'edificis.
Termini: Del 6 de juny al 28 de desembre de 2023.
Beneficiaris: persones propietàries, administracions públiques, comunitats de propietaris, cooperatives, empreses i altres.
Més informació: Generalitat Valenciana

Redacció de projecte tècnic de rehabilitació, previ a la rehabilitació energètica d'edificis.
Termini: Del 6 de juny al 28 de desembre de 2023.
Beneficiaris: persones propietàries, administracions públiques, comunitats de propietaris, cooperatives, empreses i altres.
Més informació: Generalitat Valenciana

previous arrownext arrow
Slider

Ajudes i subvencions – Energies Renovables

Requisits:
- Data d'inici posterior al 30 juny 2021.
- Consum associat a la instal·lació > 80% de la producció estimada.
- Energia eòlica o fotovoltaica per a autoconsum, amb o sense emmagatzematge.

Requisits:
- Data d'inici posterior al 30 juny 2021.
- Consum associat a la instal·lació > 80% de la producció estimada.
- Energia eòlica o fotovoltaica per a autoconsum, amb o sense emmagatzematge.

Requisits:
- Data d'inici posterior al 30 juny 2021.
- Consum associat a la instal·lació > 80% de la producció estimada.
- Energia eòlica o fotovoltaica per a autoconsum, amb o sense emmagatzematge.

Ajuda:
Variable en funció de potència, beneficiari i tecnologia. Exemples:
- 450-710€/kW xicoteta PV residencial
- 750-1.110€/kW xicoteta PV entitats
- 1.950-4.550€/kW eòlica <500kW

Ajuda:
Variable en funció de potència, beneficiari i tecnologia. Exemples:
- 450-710€/kW xicoteta PV residencial
- 750-1.110€/kW xicoteta PV entitats
- 1.950-4.550€/kW eòlica <500kW

Ajuda:
Variable en funció de potència, beneficiari i tecnologia. Exemples:
- 450-710€/kW xicoteta PV residencial
- 750-1.110€/kW xicoteta PV entitats
- 1.950-4.550€/kW eòlica <500kW

Realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: ciutadania, entitats, comunitats de propietaris, comunitats energètiques.

Més informació: Generalitat Valenciana

Realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: ciutadania, entitats, comunitats de propietaris, comunitats energètiques.

Més informació: Generalitat Valenciana

Realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: ciutadania, entitats, comunitats de propietaris, comunitats energètiques.

Més informació: Generalitat Valenciana

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric, individual o col·lectiu
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric, individual o col·lectiu
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric, individual o col·lectiu
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Ajuda:
- Deducció fiscal del 40% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.
- En segons habitatges, deducció del 20%.

Ajuda:
- Deducció fiscal del 40% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.
- En segons habitatges, deducció del 20%.

Ajuda:
- Deducció fiscal del 40% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.
- En segons habitatges, deducció del 20%.

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Més informació: IVACE

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Més informació: IVACE

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Més informació: IVACE

Requisits:
- Instal·lacions de captació solar per a autoconsum, tant individual com col·lectiu
- No hi ha bonificació quan la instal·lació siga obligatoria per legislació

Requisits:
- Instal·lacions de captació solar per a autoconsum, tant individual com col·lectiu
- No hi ha bonificació quan la instal·lació siga obligatoria per legislació

Requisits:
- Instal·lacions de captació solar per a autoconsum, tant individual com col·lectiu
- No hi ha bonificació quan la instal·lació siga obligatoria per legislació

Ajuda:
- Bonificació fiscal del 50% de l'IBI durant un màxim de 10 períodes impositius.
- Bonificació màxima del 20% del cost de la instal·lació.

Ajuda:
- Bonificació fiscal del 50% de l'IBI durant un màxim de 10 períodes impositius.
- Bonificació màxima del 20% del cost de la instal·lació.

Ajuda:
- Bonificació fiscal del 50% de l'IBI durant un màxim de 10 períodes impositius.
- Bonificació màxima del 20% del cost de la instal·lació.

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Més informació: Ajuntament de València

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Més informació: Ajuntament de València

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Més informació: Ajuntament de València

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Més informació: Ajuntament de València

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Més informació: Ajuntament de València

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Més informació: Ajuntament de València

Requisits:
- Data d'inici posterior al 30 juny 2021.
- Execució en 18 mesos des de la concessió.
- Aerotermia, solar tèrmica, biomassa, geotèrmia.

Requisits:
- Data d'inici posterior al 30 juny 2021.
- Execució en 18 mesos des de la concessió.
- Aerotermia, solar tèrmica, biomassa, geotèrmia.

Requisits:
- Data d'inici posterior al 30 juny 2021.
- Execució en 18 mesos des de la concessió.
- Aerotermia, solar tèrmica, biomassa, geotèrmia.

Ajuda:
Variable en funció de potència, beneficiari i tecnologia. Exemples:
- 500-650€/kW aerotermia.
- 450-1.850€/kW solar tèrmica.
- 250-350€/kW biomassa.
- 1.600-2.250€/kW geotèrmia.

Ajuda:
Variable en funció de potència, beneficiari i tecnologia. Exemples:
- 500-650€/kW aerotermia.
- 450-1.850€/kW solar tèrmica.
- 250-350€/kW biomassa.
- 1.600-2.250€/kW geotèrmia.

Ajuda:
Variable en funció de potència, beneficiari i tecnologia. Exemples:
- 500-650€/kW aerotermia.
- 450-1.850€/kW solar tèrmica.
- 250-350€/kW biomassa.
- 1.600-2.250€/kW geotèrmia.

Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: ciutadania, entitats, comunitats de propietaris.

Més informació: IVACE

Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: ciutadania, entitats, comunitats de propietaris.

Més informació: IVACE

Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: ciutadania, entitats, comunitats de propietaris.

Més informació: IVACE

Requisits:
- Inici del projecte posterior a la sol·licitud de l'ajuda.
- Projecte finalitzat abans del 31 de desembre de 2022.

Requisits:
- Inici del projecte posterior a la sol·licitud de l'ajuda.
- Projecte finalitzat abans del 31 de desembre de 2022.

Requisits:
- Inici del projecte posterior a la sol·licitud de l'ajuda.
- Projecte finalitzat abans del 31 de desembre de 2022.

Ajuda:
- 65% del cost per a petites empreses, ajuntaments, entitats públiques o sense ànim de lucre
- 55% per a mitjanes empreses
- 45% per a la resta
- Fins a un màxim de 200.000 €.

Ajuda:
- 65% del cost per a petites empreses, ajuntaments, entitats públiques o sense ànim de lucre
- 55% per a mitjanes empreses
- 45% per a la resta
- Fins a un màxim de 200.000 €.

Ajuda:
- 65% del cost per a petites empreses, ajuntaments, entitats públiques o sense ànim de lucre
- 55% per a mitjanes empreses
- 45% per a la resta
- Fins a un màxim de 200.000 €.

Comunitats d'Energies Renovables.

Termini: 29 d'abril de 2022.

Beneficiaris: comunitats d'energies renovables, comunitats energètiques, Ajuntaments, comunitats de propietaris, cooperatives elèctriques i cooperatives agràries.

Tramitat per: IVACE

Comunitats d'Energies Renovables.

Termini: 29 d'abril de 2022.

Beneficiaris: comunitats d'energies renovables, comunitats energètiques, Ajuntaments, comunitats de propietaris, cooperatives elèctriques i cooperatives agràries.

Tramitat per: IVACE

Comunitats d'Energies Renovables.

Termini: 29 d'abril de 2022 TERMINI TANCAT.

Beneficiaris: comunitats d'energies renovables, comunitats energètiques, Ajuntaments, comunitats de propietaris, cooperatives elèctriques i cooperatives agràries.

Tramitat per: IVACE

previous arrownext arrow
Slider

Ajudes i subvencions – Vehicle Elèctric

Requisits:
- Vehicles nous
- Adquirits després de la sol·licitud de l'ajuda o, per a particulars, després del 9 d'abril de 2021.
- Vehicles elèctrics purs, híbrids endollables, de cèl·lules de combustible.

Requisits:
- Vehicles nous
- Adquirits després de la sol·licitud de l'ajuda o, per a particulars, després del 9 d'abril de 2021.
- Vehicles elèctrics purs, híbrids endollables, de cèl·lules de combustible.

Requisits:
- Vehicles nous
- Adquirits després de la sol·licitud de l'ajuda o, per a particulars, després del 9 d'abril de 2021.
- Vehicles elèctrics purs, híbrids endollables, de cèl·lules de combustible.

Ajuda:
- Fins a 4.500€ per a cotxes elèctrics per a particulars.
- Fins a 1.800€ per a motos elèctriques.
- Fins a 2.500€ per a cotxes híbrids.
- Fins a 7.000€ per a furgonetes elèctriques.
- Extres per xatarrar.

Ajuda:
- Fins a 4.500€ per a cotxes elèctrics per a particulars.
- Fins a 1.800€ per a motos elèctriques.
- Fins a 2.500€ per a cotxes híbrids.
- Fins a 7.000€ per a furgonetes elèctriques.
- Extres per xatarrar.

Ajuda:
- Fins a 4.500€ per a cotxes elèctrics per a particulars.
- Fins a 1.800€ per a motos elèctriques.
- Fins a 2.500€ per a cotxes híbrids.
- Fins a 7.000€ per a furgonetes elèctriques.
- Extres per xatarrar.

Ajudes econòmiques a la compra de Vehicles Elèctrics i híbrids endollables.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Més informació: IVACE

Ajudes econòmiques a la compra de Vehicles Elèctrics i híbrids endollables.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Més informació: IVACE

Ajudes econòmiques a la compra de Vehicles Elèctrics i híbrids endollables.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Més informació: IVACE

Requisits:
- Infraestructura de recàrrega de VE. Ús privat, públic, residencial, empreses, serveis, via pública...

Requisits:
- Infraestructura de recàrrega de VE. Ús privat, públic, residencial, empreses, serveis, via pública...

Requisits:
- Infraestructura de recàrrega de VE. Ús privat, públic, residencial, empreses, serveis, via pública...

Ajuda:
- 70% per a particulars, autònoms i comunitats de propietaris.
- Entre 35% i 55% per a empreses i administració per a càrrega ràpida.
- 30% per a empreses i administració per a càrrega lenta.

Ajuda:
- 70% per a particulars, autònoms i comunitats de propietaris.
- Entre 35% i 55% per a empreses i administració per a càrrega ràpida.
- 30% per a empreses i administració per a càrrega lenta.

Ajuda:
- 70% per a particulars, autònoms i comunitats de propietaris.
- Entre 35% i 55% per a empreses i administració per a càrrega ràpida.
- 30% per a empreses i administració per a càrrega lenta.

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i actuacions de mobilitat sostenible.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Més informació: IVACE

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i actuacions de mobilitat sostenible.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Més informació: IVACE

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i actuacions de mobilitat sostenible.

Termini: fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Més informació: IVACE

Requisits:
- Vehicles 100% elèctrics
- Vehicles híbrids endollables amb més de 40 km d'autonomia elèctrica
- Per a la zona taronja, també aplicarà l'exempció si es té l'etiqueta de resident

Requisits:
- Vehicles 100% elèctrics
- Vehicles híbrids endollables amb més de 40 km d'autonomia elèctrica
- Per a la zona taronja, també aplicarà l'exempció si es té l'etiqueta de resident

Requisits:
- Vehicles 100% elèctrics
- Vehicles híbrids endollables amb més de 40 km d'autonomia elèctrica
- Per a la zona taronja, també aplicarà l'exempció si es té l'etiqueta de resident

Ajuda:
Gratuïtat en el pagament de la taxa d'aparcament en zona blava de la ciutat.

Ajuda:
Gratuïtat en el pagament de la taxa d'aparcament en zona blava de la ciutat.

Ajuda:
Gratuïtat en el pagament de la taxa d'aparcament en zona blava de la ciutat.

Aparcament gratuït en la zona blava de València per a vehicles elèctrics i híbrids endollables.

Termini: en qualsevol moment.

Beneficiaris: particulars, entitats i empreses.

Més informació: Ajuntament de València

Aparcament gratuït en la zona blava de València per a vehicles elèctrics i híbrids endollables.

Termini: en qualsevol moment.

Beneficiaris: particulars, entitats i empreses.

Més informació: Ajuntament de València

Aparcament gratuït en la zona blava de València per a vehicles elèctrics i híbrids endollables.

Termini: en qualsevol moment.

Beneficiaris: particulars, entitats i empreses.

Més informació: Ajuntament de València

previous arrownext arrow
Slider