Ajudes i subvencions – Dret a l’Energia

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Requisits:
- Tenir contractada la tarifa del PVPC
- Ser titular del punt de subministrament d'electricitat a l'habitatge habitual
- Complir uns requisits familiars, personals i de renda

Ajuda:
- 25% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 40% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"
- 50% de descompte per al consumidor en "risc d'exclusió social"

Ajuda:
- 25% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 40% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"
- 50% de descompte per al consumidor en "risc d'exclusió social"

Ajuda:
- 25% de descompte per al consumidor "vulnerable"
- 40% de descompte per al consumidor "vulnerable sever"
- 50% de descompte per al consumidor en "risc d'exclusió social"

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Tarifa descompte en la factura de l'electricitat per a consumidors en situació de vulnerabilitat

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Requisits:
Ser beneficiaris de el Bo Social de l'Electricitat

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 37,68 € per a consumidor vulnerable
- 60,29 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 37,68 € per a consumidor vulnerable
- 60,29 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajuda:
Pagament únic anual en el número de compte del titular del punt de subministrament:
- 37,68 € per a consumidor vulnerable
- 60,29 € per a consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Ajudes complementàries per a compensar les despeses tèrmiques ocasionades als consumidors més vulnerables per l'ús de la calefacció, aigua calenta o cuina.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ministerio de Transición Ecológica

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Requisits:
- Residència de> 1 any a la Comunitat Valenciana o 5 anys dels últims 10.
- Baixos recursos econòmics.
- Tenir> 25 anys (o> 16 amb excepcions).

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda:
Ajuda de pagament mensual.

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Ajuda per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Requisits:
Anualment la Conselleria de Benestar Social estableix una quantia relacionada amb la renda per càpita que la unitat familiar ha de tindre per accedir a aquests ajuts.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajuda:
- Ajuts econòmics d'emergència, no periòdiques.
- La quantia la determinen els serveis socials municipals segons el cas.

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ajuntament de València

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ajuntament de València

Ajudes per a revertir una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Ajuntament de València

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Requisits:
Situacions d'extrema necessitat amb baixes rendes en la unitat familiar.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajuda:
Són ajudes econòmiques relacionades amb el pagament del lloguer i dels subministraments bàsics d'energia.

La dotació la determina el propi organisme, segons el cas.

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Cáritas

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Cáritas

Ajudes dirigides a persones individuals o famílies per a atendre situacions d'extrema necessitat.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars

Tramitat per: Cáritas

previous arrownext arrow
Slider

Ajudes i subvencions – Eficiència Energètica

Requisits:
- Complir els mínims de reducció energètica segons tipologia de les actuacions.
- Les actuacions han de ser en habitatge habitual o destinat a lloguer d'habitatge habitual.
- Actuacions en edificis residencials.

Requisits:
- Complir els mínims de reducció energètica segons tipologia de les actuacions.
- Les actuacions han de ser en habitatge habitual o destinat a lloguer d'habitatge habitual.
- Actuacions en edificis residencials.

Requisits:
- Complir els mínims de reducció energètica segons tipologia de les actuacions.
- Les actuacions han de ser en habitatge habitual o destinat a lloguer d'habitatge habitual.
- Actuacions en edificis residencials.

Ajuda:
- 20%: reduir 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
- 40%: reduir 30% el consum en l'habitatge o aconseguir qualificació A o B.
- 60%: reduir 30% el consum en l'edifici o aconseguir qualificació A o B.

Ajuda:
- 20%: reduir 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
- 40%: reduir 30% el consum en l'habitatge o aconseguir qualificació A o B.
- 60%: reduir 30% el consum en l'edifici o aconseguir qualificació A o B.

Ajuda:
- 20%: reduir 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
- 40%: reduir 30% el consum en l'habitatge o aconseguir qualificació A o B.
- 60%: reduir 30% el consum en l'edifici o aconseguir qualificació A o B.

Rehabilitació d'habitatges, edificis i millora de sistemes de calefacció i refrigeració.
Termini: en qualsevol moment de l'any.
Beneficiaris: particulars.
Tramitat per: Estado Español

Rehabilitació d'habitatges, edificis i millora de sistemes de calefacció i refrigeració.
Termini: en qualsevol moment de l'any.
Beneficiaris: particulars.
Tramitat per: Estado Español

Rehabilitació d'habitatges, edificis i millora de sistemes de calefacció i refrigeració.
Termini: en qualsevol moment de l'any.
Beneficiaris: particulars.
Tramitat per: Estado Español

Requisits:
- Reducció del consum d'energia un 10%.
- Millorar una lletra la qualificació energètica.
- Inversions posteriors a la data de sol·licitud de l'ajuda.
- Només edificis construïts abans del 2007.

Requisits:
- Reducció del consum d'energia un 10%.
- Millorar una lletra la qualificació energètica.
- Inversions posteriors a la data de sol·licitud de l'ajuda.
- Només edificis construïts abans del 2007.

Requisits:
- Reducció del consum d'energia un 10%.
- Millorar una lletra la qualificació energètica.
- Inversions posteriors a la data de sol·licitud de l'ajuda.
- Només edificis construïts abans del 2007.

Ajuda:
Ajuda a fons perdut des del 25% al 85% dels costos subvencionables, segons casos (consultar bases).

Ajuda:
Ajuda a fons perdut des del 25% al 85% dels costos subvencionables, segons casos (consultar bases).

Ajuda:
Ajuda a fons perdut des del 25% al 85% dels costos subvencionables, segons casos (consultar bases).

Canvis en l'envolupant tèrmica, instal·lacions renovables, tecnologies de regulació i control, i millora en la il·luminació.
Termini: fins al 31 de juliol de 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada, comunitats de propietaris, ESEs, administració pública, comunitats energètiques.
Tramitat per: IVACE

Canvis en l'envolupant tèrmica, instal·lacions renovables, tecnologies de regulació i control, i millora en la il·luminació.
Termini: fins al 31 de juliol de 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada, comunitats de propietaris, ESEs, administració pública, comunitats energètiques.
Tramitat per: IVACE

Canvis en l'envolupant tèrmica, instal·lacions renovables, tecnologies de regulació i control, i millora en la il·luminació.
Termini: fins al 31 de juliol de 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada, comunitats de propietaris, ESEs, administració pública, comunitats energètiques.
Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Obres o projectes ja executades com a molt 1 any abans de la convocatòria.
- Projectes o investigacions en execució que finalitzen com a molt en 1 any i obres que finalitzen en 2 anys.

Requisits:
- Obres o projectes ja executades com a molt 1 any abans de la convocatòria.
- Projectes o investigacions en execució que finalitzen com a molt en 1 any i obres que finalitzen en 2 anys.

Requisits:
- Obres o projectes ja executades com a molt 1 any abans de la convocatòria.
- Projectes o investigacions en execució que finalitzen com a molt en 1 any i obres que finalitzen en 2 anys.

Ajuda:
Subvenció no reintegrable sobre el pressupost subvencionable, des del 50% fins al 100% segons casos (consultar bases).

Ajuda:
Subvenció no reintegrable sobre el pressupost subvencionable, des del 50% fins al 100% segons casos (consultar bases).

Ajuda:
Subvenció no reintegrable sobre el pressupost subvencionable, des del 50% fins al 100% segons casos (consultar bases).

Redacció de projectes, execució d'obres i investigació aplicada per a l'impuls de la transició ecològica i innovació en l'entorn urbà.
Termini: fins a l'1 de juny de 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada.
Tramitat per: Generalitat Valenciana

Redacció de projectes, execució d'obres i investigació aplicada per a l'impuls de la transició ecològica i innovació en l'entorn urbà.
Termini: fins a l'1 de juny de 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada.
Tramitat per: Generalitat Valenciana

Redacció de projectes, execució d'obres i investigació aplicada per a l'impuls de la transició ecològica i innovació en l'entorn urbà.
Termini: fins a l'1 de juny de 2021.
Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada.
Tramitat per: Generalitat Valenciana

Requisits:
- Edificis de més de 50 anys.
- L'informe ha d'estar registrat amb posterioritat al 23 de juny de 2021.

Requisits:
- Edificis de més de 50 anys.
- L'informe ha d'estar registrat amb posterioritat al 23 de juny de 2021.

Requisits:
- Edificis de més de 50 anys.
- L'informe ha d'estar registrat amb posterioritat al 23 de juny de 2021.

Ajuda:
- 20% de l'import protegit per a totes les sol·licituds que complisquen els requisits.
- Una subvenció addicional que suma fins a 4.500€ segons els criteris d'adjudicació.

Ajuda:
- 20% de l'import protegit per a totes les sol·licituds que complisquen els requisits.
- Una subvenció addicional que suma fins a 4.500€ segons els criteris d'adjudicació.

Ajuda:
- 20% de l'import protegit per a totes les sol·licituds que complisquen els requisits.
- Una subvenció addicional que suma fins a 4.500€ segons els criteris d'adjudicació.

Elaboració de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) com a pas previ a emprendre actuacions de rehabilitació i sol·licitar altres ajudes.
Termini: fins al 30 de juny de 2021.
Beneficiaris: persones propietàries úniques d'edificis o comunitats de persones propietàries.
Tramitat per: Generalitat Valenciana

Elaboració de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) com a pas previ a emprendre actuacions de rehabilitació i sol·licitar altres ajudes.
Termini: fins al 30 de juny de 2021.
Beneficiaris: persones propietàries úniques d'edificis o comunitats de persones propietàries.
Tramitat per: Generalitat Valenciana

Elaboració de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) com a pas previ a emprendre actuacions de rehabilitació i sol·licitar altres ajudes.
Termini: fins al 30 de juny de 2021.
Beneficiaris: persones propietàries úniques d'edificis o comunitats de persones propietàries.
Tramitat per: Generalitat Valenciana

Requisits:
- Edificis d'abans de l'any 1996.
-> 70% d'ús residencial i> 50% de domicili habitual.
- Cal Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), acord de la comunitat de propietaris i projecte / memòria.

Requisits:
- Edificis d'abans de l'any 1996.
-> 70% d'ús residencial i> 50% de domicili habitual.
- Cal Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), acord de la comunitat de propietaris i projecte / memòria.

Requisits:
- Edificis d'abans de l'any 1996.
-> 70% d'ús residencial i> 50% de domicili habitual.
- Cal Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), acord de la comunitat de propietaris i projecte / memòria.

Ajuda:
- Edifici col·lectiu: entre 8.000 i 16.000 € / habitatge i 80 € / m² de local comercial
- Edificis unifamiliars: entre 12.000 i 24.000 € / habitatge

Ajuda:
- Edifici col·lectiu: entre 8.000 i 16.000 € / habitatge i 80 € / m² de local comercial
- Edificis unifamiliars: entre 12.000 i 24.000 € / habitatge

Ajuda:
- Edifici col·lectiu: entre 8.000 i 16.000 € / habitatge i 80 € / m² de local comercial
- Edificis unifamiliars: entre 12.000 i 24.000 € / habitatge

Rehabilitació d'edificis d'habitatges per a millora de l'eficiència energètica.

Termini: tancat en juliol de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: comunitats de propietaris, propietaris únics, Administracions Públiques, empreses constructores o de serveis energètics.

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Rehabilitació d'edificis d'habitatges per a millora de l'eficiència energètica.

Termini: tancat en juliol de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: comunitats de propietaris, propietaris únics, Administracions Públiques, empreses constructores o de serveis energètics.

Tramitat per: Generalitat Valenciana

Rehabilitació d'edificis d'habitatges per a millora de l'eficiència energètica.

Termini: tancat en juliol de 2020. Pendent de publicació per a 2021.
Beneficiaris: comunitats de propietaris, propietaris únics, Administracions Públiques, empreses constructores o de serveis energètics.

Tramitat per: Generalitat Valenciana

previous arrownext arrow
Slider

Ajudes i subvencions – Energies Renovables

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric, individual o col·lectiu
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric, individual o col·lectiu
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Requisits:
- Instal·lacions autoconsum elèctric, individual o col·lectiu
- Instal·lacions de producció d'energia tèrmica
- Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades

Ajuda:
- Deducció fiscal del 40% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.
- En segons habitatges, deducció del 20%.

Ajuda:
- Deducció fiscal del 40% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.
- En segons habitatges, deducció del 20%.

Ajuda:
- Deducció fiscal del 40% a la part autonòmica de l'IRPF fins a 8.000 €.
- En segons habitatges, deducció del 20%.

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: IVACE

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: IVACE

Bonificació a l'IRPF per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Instal·lacions de captació solar per a autoconsum, tant individual com col·lectiu
- No hi ha bonificació quan la instal·lació siga obligatoria per legislació

Requisits:
- Instal·lacions de captació solar per a autoconsum, tant individual com col·lectiu
- No hi ha bonificació quan la instal·lació siga obligatoria per legislació

Requisits:
- Instal·lacions de captació solar per a autoconsum, tant individual com col·lectiu
- No hi ha bonificació quan la instal·lació siga obligatoria per legislació

Ajuda:
- Bonificació fiscal del 50% de l'IBI durant un màxim de 10 períodes impositius.
- Bonificació màxima del 20% del cost de la instal·lació.

Ajuda:
- Bonificació fiscal del 50% de l'IBI durant un màxim de 10 períodes impositius.
- Bonificació màxima del 20% del cost de la instal·lació.

Ajuda:
- Bonificació fiscal del 50% de l'IBI durant un màxim de 10 períodes impositius.
- Bonificació màxima del 20% del cost de la instal·lació.

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'IBI per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: en qualsevol moment de l'any. Sense caràcter retroactiu.

Beneficiaris: particulars.

Tramitat per: Ajuntament de València

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Requisits:
- Instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum
- Instal·lacions solars tèrmiques d'autoconsum

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Ajuda:
Bonificació fiscal del 95% de l'ICIO.

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

Bonificació de l'ICIO per a fomentar l'autoconsum elèctric i tèrmic.

Termini: dins el terme per a l'autoliquidació de l'impost: un mes des de la notificació de la concessió de la llicència o en el moment de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació prèvia.

Beneficiaris: particulars i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

Requisits:
- Inici del projecte posterior a la sol·licitud de l'ajuda.
- Projecte finalitzat abans del 31 de desembre de 2021.

Requisits:
- Inici del projecte posterior a la sol·licitud de l'ajuda.
- Projecte finalitzat abans del 31 de desembre de 2021.

Requisits:
- Inici del projecte posterior a la sol·licitud de l'ajuda.
- Projecte finalitzat abans del 31 de desembre de 2021.

Ajuda:
- 65% del cost per a petites empreses, ajuntaments, entitats públiques o sense ànim de lucre
- 55% per a mitjanes empreses
- 45% per a la resta
- Fins a un màxim de 200.000 euros.

Ajuda:
- 65% del cost per a petites empreses, ajuntaments, entitats públiques o sense ànim de lucre
- 55% per a mitjanes empreses
- 45% per a la resta
- Fins a un màxim de 200.000 euros.

Ajuda:
- 65% del cost per a petites empreses, ajuntaments, entitats públiques o sense ànim de lucre
- 55% per a mitjanes empreses
- 45% per a la resta
- Fins a un màxim de 200.000 euros.

Comunitats d'Energies Renovables.

Termini: 31 de maig de 2021.

Beneficiaris: comunitats d'energies renovables, comunitats energètiques, Ajuntaments i comunitats de propietaris.

Tramitat per: IVACE

Comunitats d'Energies Renovables.

Termini: 31 de maig de 2021.

Beneficiaris: comunitats d'energies renovables, comunitats energètiques, Ajuntaments i comunitats de propietaris.

Tramitat per: IVACE

Comunitats d'Energies Renovables.

Termini: 31 de maig de 2021.

Beneficiaris: comunitats d'energies renovables, comunitats energètiques, Ajuntaments i comunitats de propietaris.

Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Energia Solar Tèrmica, energia solar fotovoltaica aïllada, energia eòlica aïllada, biomassa, biogàs, energia geotèrmica, energia mini hidràulica aïllada, biocarburants.

Requisits:
- Energia Solar Tèrmica, energia solar fotovoltaica aïllada, energia eòlica aïllada, biomassa, biogàs, energia geotèrmica, energia mini hidràulica aïllada, biocarburants.

Requisits:
- Energia Solar Tèrmica, energia solar fotovoltaica aïllada, energia eòlica aïllada, biomassa, biogàs, energia geotèrmica, energia mini hidràulica aïllada, biocarburants.

Ajuda:
- 45% del cost subvencionable
- 55% per a mitjanes empreses
- 65% per a xicotetes empreses, ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i entitats públiques

Ajuda:
- 45% del cost subvencionable
- 55% per a mitjanes empreses
- 65% per a xicotetes empreses, ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i entitats públiques

Ajuda:
- 45% del cost subvencionable
- 55% per a mitjanes empreses
- 65% per a xicotetes empreses, ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i entitats públiques

Impuls a l'explotació dels recursos energètics renovables i foment de l'ús dels biocarburants en la Comunitat Valenciana.

Termini: 21 de maig de 2021.

Beneficiaris: empreses i entitats.

Tramitat per: IVACE

Impuls a l'explotació dels recursos energètics renovables i foment de l'ús dels biocarburants en la Comunitat Valenciana.

Termini: 21 de maig de 2021.

Beneficiaris: empreses i entitats.

Tramitat per: IVACE

Impuls a l'explotació dels recursos energètics renovables i foment de l'ús dels biocarburants en la Comunitat Valenciana.

Termini: 21 de maig de 2021.

Beneficiaris: empreses i entitats.

Tramitat per: IVACE

Requisits:
Actuacions no iniciades abans de la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda.
Han d'estar finalitzades abans del 30 de juny de 2023 i amb despeses justificades
abans del 30 de setembre de 2023.

Requisits:
Actuacions no iniciades abans de la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda.
Han d'estar finalitzades abans del 30 de juny de 2023 i amb despeses justificades
abans del 30 de setembre de 2023.

Requisits:
Actuacions no iniciades abans de la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda.
Han d'estar finalitzades abans del 30 de juny de 2023 i amb despeses justificades
abans del 30 de setembre de 2023.

Ajuda:
Subvenció a fons perdut que l'IDAE podrà avançar al beneficiari que així ho sol·licite mitjançant una bestreta del 80% de l'ajuda atorgada (bestreta FEDER), a fi de facilitar el finançament dels projectes.

Ajuda:
Subvenció a fons perdut que l'IDAE podrà avançar al beneficiari que així ho sol·licite mitjançant una bestreta del 80% de l'ajuda atorgada (bestreta FEDER), a fi de facilitar el finançament dels projectes.

Ajuda:
Subvenció a fons perdut que l'IDAE podrà avançar al beneficiari que així ho sol·licite mitjançant una bestreta del 80% de l'ajuda atorgada (bestreta FEDER), a fi de facilitar el finançament dels projectes.

Instal·lacions d'energia renovable (eòlica, fotovoltaica, biomassa) incloent comunitats energètiques.

Termini: tancat en desembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques, públiques o privades. Empreses de serveis energètics. Comunitats energètiques.

Tramitat per: IDAE

Instal·lacions d'energia renovable (eòlica, fotovoltaica, biomassa) incloent comunitats energètiques.

Termini: tancat en desembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques, públiques o privades. Empreses de serveis energètics. Comunitats energètiques.

Tramitat per: IDAE

Instal·lacions d'energia renovable (eòlica, fotovoltaica, biomassa) incloent comunitats energètiques.

Termini: tancat en desembre de 2020. Pendent de publicació per a 2021.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques, públiques o privades. Empreses de serveis energètics. Comunitats energètiques.

Tramitat per: IDAE

previous arrownext arrow
Slider

Ajudes i subvencions – Vehicle Elèctric

Requisits:
- Vehicles nous
- Adquirits després de la sol·licitud de l'ajuda o, per a particulars, després del 18 de juny de 2020
- Vehicles elèctrics purs, híbrids endollables, de cèl·lules de combustible
- Vehicles N2 i N3 de Gas Natural o GLP

Requisits:
- Vehicles nous
- Adquirits després de la sol·licitud de l'ajuda o, per a particulars, després del 18 de juny de 2020
- Vehicles elèctrics purs, híbrids endollables, de cèl·lules de combustible
- Vehicles N2 i N3 de Gas Natural o GLP

Requisits:
- Vehicles nous
- Adquirits després de la sol·licitud de l'ajuda o, per a particulars, després del 18 de juny de 2020
- Vehicles elèctrics purs, híbrids endollables, de cèl·lules de combustible
- Vehicles N2 i N3 de Gas Natural o GLP

Ajuda:
- Fins a 5.500€ per a cotxes elèctrics per a particulars
- Fins a 800€ per a motos elèctriques
- Fins a 2.600€ per a cotxes híbrids
- Fins a 8.000€ per a furgonetes elèctriques

Ajuda:
- Fins a 5.500€ per a cotxes elèctrics per a particulars
- Fins a 800€ per a motos elèctriques
- Fins a 2.600€ per a cotxes híbrids
- Fins a 8.000€ per a furgonetes elèctriques

Ajuda:
- Fins a 5.500€ per a cotxes elèctrics per a particulars
- Fins a 800€ per a motos elèctriques
- Fins a 2.600€ per a cotxes híbrids
- Fins a 8.000€ per a furgonetes elèctriques

Ajudes econòmiques a la compra de Vehicles Elèctrics i híbrids endollables.

Termini: fins al 28 de juliol de 2021.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Tramitat per: IVACE

Ajudes econòmiques a la compra de Vehicles Elèctrics i híbrids endollables.

Termini: fins al 28 de juliol de 2021.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Tramitat per: IVACE

Ajudes econòmiques a la compra de Vehicles Elèctrics i híbrids endollables.

Termini: fins al 28 de juliol de 2021.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Infraestructura de recàrrega de VE. Ús privat, públic, residencial, empreses, serveis, via pública...
- Sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o empreses i polígons
- Mobilitat sostenible en el treball.

Requisits:
- Infraestructura de recàrrega de VE. Ús privat, públic, residencial, empreses, serveis, via pública...
- Sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o empreses i polígons
- Mobilitat sostenible en el treball.

Requisits:
- Infraestructura de recàrrega de VE. Ús privat, públic, residencial, empreses, serveis, via pública...
- Sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o empreses i polígons
- Mobilitat sostenible en el treball.

Ajuda:
- Entre 30% i 40% per a infraestructura de recàrrega
- 30% per a sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques
- Entre 40% i 50% per a mesures de mobilitat sostenible en el treball

Ajuda:
- Entre 30% i 40% per a infraestructura de recàrrega
- 30% per a sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques
- Entre 40% i 50% per a mesures de mobilitat sostenible en el treball

Ajuda:
- Entre 30% i 40% per a infraestructura de recàrrega
- 30% per a sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques
- Entre 40% i 50% per a mesures de mobilitat sostenible en el treball

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i actuacions de mobilitat sostenible.

Termini: fins al 7 d'octubre de 2021.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Tramitat per: IVACE

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i actuacions de mobilitat sostenible.

Termini: fins al 7 d'octubre de 2021.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Tramitat per: IVACE

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i actuacions de mobilitat sostenible.

Termini: fins al 7 d'octubre de 2021.

Beneficiaris: particulars, empreses i entitats.

Tramitat per: IVACE

Requisits:
- Vehicles 100% elèctrics
- Vehicles híbrids endollables amb més de 40 km d'autonomia elèctrica
- Per a la zona taronja, també aplicarà l'exempció si es té l'etiqueta de resident

Requisits:
- Vehicles 100% elèctrics
- Vehicles híbrids endollables amb més de 40 km d'autonomia elèctrica
- Per a la zona taronja, també aplicarà l'exempció si es té l'etiqueta de resident

Requisits:
- Vehicles 100% elèctrics
- Vehicles híbrids endollables amb més de 40 km d'autonomia elèctrica
- Per a la zona taronja, també aplicarà l'exempció si es té l'etiqueta de resident

Ajuda:
Gratuïtat en el pagament de la taxa d'aparcament en zona blava de la ciutat.

Ajuda:
Gratuïtat en el pagament de la taxa d'aparcament en zona blava de la ciutat.

Ajuda:
Gratuïtat en el pagament de la taxa d'aparcament en zona blava de la ciutat.

Aparcament gratuït en la zona blava de València per a vehicles elèctrics i híbrids endollables.

Termini: en qualsevol moment.

Beneficiaris: particulars, entitats i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

Aparcament gratuït en la zona blava de València per a vehicles elèctrics i híbrids endollables.

Termini: en qualsevol moment.

Beneficiaris: particulars, entitats i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

Aparcament gratuït en la zona blava de València per a vehicles elèctrics i híbrids endollables.

Termini: en qualsevol moment.

Beneficiaris: particulars, entitats i empreses.

Tramitat per: Ajuntament de València

previous arrownext arrow
Slider