Tornar dalt

C.E.L. Castellar - l'Oliveral.

Estat:

Projecte en marxa

Coordinació e Iniciativa:

Ajuntament de València a través de la Fundació de Valencia Clima i Energia

Duració del projecte:

Pressupost:

Finançament:

Participants:

Espanya

Participants locals:

València Clima i Energia, Ajuntament de València

Taller "Genera energía en tu barrio" y forma parte de una comunidad energética - Oficina de l'Energia
Taller "Genera energía en tu barrio" y forma parte de una comunidad energética - Oficina de l'Energia

Estat:

Projecte en marxa

Duració del projecte:

Finançament:

Coordinació e Iniciativa:

Ajuntament de València a través de la Fundació de Valencia Clima i Energia

Pressupost:

Participants:

Espanya

Participants locals:

València Clima i Energia, Ajuntament de València

Estat:

Projecte en marxa

Duració del projecte:

Finançament:

Coordinació e Iniciativa:

Ajuntament de València a través de la Fundació de Valencia Clima i Energia

Pressupost:

Participants:

Espanya

Participants locals:

València Clima i Energia, Ajuntament de València

L’Ajuntament de València, a través de la Fundació València Clima i Energia, impulsa la creació de la primera comunitat energètica de la ciutat, una comunitat local d’energia renovable a Castellar-l’Oliveral.
Aquesta donarà servei a més de 40 famílies, que es convertiran en productores, usuàries i gestores de la seua pròpia energia provocant una reducció de les emissions de diòxid de carboni, al voltant de 47’7 tones menys, l’equivalent a plantar 715 arbres en 10 anys.

Part de la seua producció d’energia es destinarà a la participació de famílies en situació de vulnerabilitat energètica perquè l’autoconsum els permeta reduir les seues factures domèstiques.

A més, s’exploren diverses formes de finançament col·lectiu perquè les famílies puguen sumar-se a la iniciativa sense haver de desemborsar des d’un inici la totalitat de la inversió, permetent així la participació de famílies amb menys recursos. Per a formar part de la comunitat energètica caldrà viure a l’entorn de 2km desde el punt on es trobe la Comunitat, segons indica el RD244/2019 d’autoconsum.

La instal·lació d’autoconsum compartit generarà energia suficient per a produir un estalvi mitjà en cada llar de prop del 25 per cent del cost de la factura elèctrica de les persones usuàries associades.

Skip to content