Les Comunitats Energètiques Locals busquen empoderar a la ciutadania perquè participen activament en la Transició Energètica, produint i gestionant energia renovable de proximitat. Es tracta de promoure una transició democràtica i justa, que no només descarbonitze les ciutats, sinó que promoga la sobirania i la col·laboració energètica.

València Clima i Energia promou les Comunitats Energètiques Locals a València, impulsant els primers pilots a la ciutat des d'un punt de vista tècnic, legal, financer i de governança. VCE ofereix assessorament i suport a aquelles ciutadanes, comunitats de veïnes i entitats que vulguen esdevenir en prosumidores i formar part activa d'aquest nou model energètic cooperatiu.

Més informació: Comunitats Energètiques

Llars Verdes és un programa educatiu dirigit a famílies preocupades per l'impacte ambiental i social de les seues decisions i hàbits quotidians. Amb aquesta iniciativa es pretén impulsar un canvi d'actitud en la ciutadania promovent aquelles formes de consum i ús de recursos que provoquen menor impacte.

València Clima i Energia dinamitza el programa Llars Verdes a través dels seus dos equipaments: l'Observatori del Canvi Climàtic i l'Oficina de l'Energia. Compta a més amb la col·laboració del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) i el Centre Nacional d'Educació Ambiental (CENEAM).

Més informació: Llars Verdes

TOMORROW té com a objectiu fomentar la Transició Energètica de les ciutats europees cap a un model descarbonitzat, just, democràtic, sostenible i renovable. El projecte guia a diverses ciutats europees en el desenvolupament dels seus Fulls de Ruta per a la Transició Energètica a l'any 2050, de manera oberta i colaborativa amb la ciutadania i totes les entitats de la ciutat.

València Clima i Energia, junt amb el Servici d'Emergència Climàtica i Transició Energètica de l'Ajuntament de València, desenvoluparà el Full de Ruta de la Transició Energètica de València de manera colaborativa amb la societat civil, l'acadèmia, les empreses privades i l'administració pública.

Més informació: https://www.citiesoftomorrow.eu/

 

 

MatchUp

 

MAtchUP és un projecte que fomenta solucions intel·ligents (Smart City) per a reformular els models socials, econòmics i ambientals i per promoure la inclusió social, la vida i la prosperitat de la ciutadania. MAtchUP dissenya i implementa un conjunt de solucions d'innovació urbana en els sectors de l’energia, la mobilitat i les TIC (tecnologies de la informació).

València Clima i Energia desenvolupa diverses accions d'energia a la ciutat de València, entre les que destaquen accions de lluita contra la pobresa energètica, promoció de l'autoconsum compartit d'energies renovables o la divulgació i conscienciació de la ciutadania en bones pràctiques energètiques.

Més informació: https://www.matchup-project.eu/

València Canvia pel Clima! és una iniciativa sobre canvi climàtic, transició energètica justa i corresponsabilitat social i ciutadana. VCC! busca compartir i donar a conèixer totes aquelles propostes de lluita contra l'emergència climàtica realitzades des dels moviments socials, el món acadèmic, el sector privat i l'administració.

València Clima i Energia, junt amb junt amb el Servici d'Emergència Climàtica i Transició Energètica de l'Ajuntament de València i Las Naves, organitza i impulsa els esdeveniments, activitats i jornades de VCC! promovent la participació ciutadana.

Save the Homes busca contribuir a la renovació i rehabilitació energètica d'edificis. Això s'aconsegueix mitjançant la implementació de finestretes úniques que ofereixen assessorament i suport amb els problemes tècnics, administratius i financers que els veïns i veïnes de la ciutat es troben durant els processos de renovació.

València Clima i Energia lidera el pilot a la ciutat de València i ofereix els serveis de finestreta única per a la rehabilitació d'edificis a través de l'Oficina de l'Energia, garantint que tot el procés de renovació siga fiable, independent, transparent i brinde qualitat i satisfacció a la ciutadania.

Més informació: https://savethehomes.org/

Negoci Local Sostenible és una iniciativa de la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Energètica de l'Ajuntament de València, per a ajudar el Negoci Local de la ciutat a ser més eficient, contribuint així una major sostenibilitat i resiliència i apostant per la supervivència d’un ecosistema de comerç local divers.

València Clima i Energia, en col·laboració amb l'Ajuntament de València, ofereix assessorament bàsic, gratuït i personalitzat, de manera no presencial i segura, amb l'objectiu d'ajudar les PIMES a reduir el seu consum energètic i la despesa del rebut de la llum.

Més informació: Negoci Local Sostenible

 

El projecte Reenfoco, liderat per l'Institut de Biomecànica de València (IBV) i l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE), pretén optimitzar l'ús de l'energia per a augmentar el confort de les persones. Reenfoco busca identificar aquells factors clau en el desenvolupament de solucions de gestió eficient de l'energia en l'entorn laboral, fent ús de noves metodologies per a aconseguir-lo.

València Clima i Energia ofereix les seues oficines i instal·lacions per a realitzar els mesuraments i proves necessàries per als estudis d'eficiència i confort, fomentant així una millora en les condicions laborals de les seues treballadores i treballadors, al mateix temps que es fomenta l'estalvi energètic.

 

 

WELLBASED busca dissenyar, implementar i avaluar un pla per a reduir la pobresa energètica i els seus impactes en la salut i el benestar de la població vulnerable de València. Per això, s'intervé en llars vulnerables, recollint i analitzant indicadors en matèria d'energia i salut. El projecte permet establir polítiques públiques que afronten el problema estructural de la pobresa energètica i defensen el dret a l'energia de la ciutadania.

València Clima i Energia lidera la implementació d'intervencions energètiques en llars vulnerables per a combatre la pobresa energètica en els barris d'Algiròs, Camins al Grau i Poblats Marítims, fonamentalment a través de l'Oficina de l'Energia.

Més informació: https://wellbased.eu/

 

L'objectiu principal del projecte Impulse Plus és crear un sistema integrat de suport a l'administració pública en la gestió de la planificació d'intervencions energèticament eficients en els edificis públics de la ciutat de València. S'estableixen uns indicadors de rendiment energètic que permiteixen fer un anàlisi tecno-econòmic per identificar el full de ruta més òptim i fer possible la renovació energètica gradual del parc edificatori públic.

València Clima i Energia col.labora amb l'Institut Valencià de l'Edificació per a dur a terme el projecte Impulse Plus, afavorint l'acceleració dels plans d'acció de l'energia sostenible. La ciutat de València actuarà com a referent i ajudarà a altres municipis a aconseguir eixa mateixa transició energètica a través de projectes innovadors.

Més informació: https://impulse.interreg-med.eu/es/

 

 

POWER UP! facilita que les llars en situació de pobresa energètica es beneficien de la producció d'energia renovable de proximitat i de mesures d'eficiència energètica, evitant que hagen d'assumir les inversions inicials necessàries. El projecte busca empoderar energèticament a la ciutadania, implicant-la en el disseny d'un nou model energètic per a la ciutat i fomentant el desplegament de models de negoci col·laboratius.

València Clima i Energia busca multiplicar, mitjançant processos participatius i l'acompanyament oferit des de l'Oficina de l'Energia, el número de prosumidors a la ciutat participant en Comunitats Energètiques Locals i altres models d'autoproducció col·lectiva. Es busca fomentar especialment la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat energètica, per a defensar el seu dret a una energia justa, renovable i de proximitat.

El Meu Barri en Transició és una trobada participativa del veïnat dels barris de València amb la Missió Climàtica València 2030. L'objectiu és recollir les necessitats, desitjos i prioritats de la gent dels diferents barris de la ciutat, per incorporar-los al Contracte Climàtic que València ha de desenvolupar i signar junt amb la Comissió Europea, el Govern Espanyol i la Generalitat Valenciana. D'altra banda, la iniciativa busca fomentar, també, el lideratge i l'acció ciutadana per aconseguir que la Missió Climàtica siga un èxit.

València Clima i Energia, junt amb l'Ajuntament de València, organitza El Meu Barri en Transició amb diferents dinàmiques participatives, dins d'un ambient festiu i de celebració, per a aconseguir nodrir el Contracte Climàtic de València, al mateix temps que es dona informació i capacitats a la ciutadania perquè lideren el canvi.