Tornar dalt

Plaça de tècnic/a superior especialista en projectes europeus (perfil canvi climàtic i
adaptació) .

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL LABORAL.

19/05/2023 – Anunci bases reguladores de la convocatòria pública del procés selectiu de personal laboral per a la cobertura temporal d’una plaça de tècnic/a superior especialista en projectes europeus (perfil canvi climàtic i adaptació)

ANUNCI COMPOSICIÓ ÒRGAN DE SELECCIÓ PROCÉS SELECTIU.

06/06/2023 – Composició òrgan de selecció procés selectiu de personal laboral per a lacobertura temporal d’un lloc de tècnic/a superior especialista en projectes europeus (perfil canvi climàtic i adaptació)

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES.

21/07/2023- Anunci llistat definitiu admesas/os exclosas/os, presentació memòria i convocatòria realització exercici primera fase del procés de selecció de personal laboral per a la cobertura temporal d’una plaça de tècnica/o superior especialista en projectes europeus (perfil canvi climàtic i adaptació)

ANUNCI QUALIFICACIONS PROVISIONALS CONVOCATÒRIA.

21/07/2023- Anunci qualificacions provisionals convocatòria d’una plaça de tècnic/a superior especialista en projectes europeus (perfil canvi climàtic i adaptació).

NOMENAMENT PERSONAL LABORAL PER A LA COBERTURA TEMPORAL.

01/09/2023 – Nomenament personal laboral per a la cobertura temporal d’una plaça de tècnic/a superior especialista en projectes europeus (perfil canvi climàtic i adaptació) i la constitució definitiva d’una borsa de treball

Skip to content