Tornar dalt

ENTREVISTA CRISTINA ORTUÑO – OFICINA DE L’ENERGIA

ENTREVISTA CRISTINA ORTUÑO – OFICINA DE L’ENERGIA

Fuente: elmaritiminnova.com

Cristina és Treballadora Social i és l’encarregada de l’àrea del Dret a l’Energia en l’Oficina de l’Energia de València

“NO SOLS VOLEM AJUDAR A REDUIR LA QUANTIA I EL CONSUM DE LES FACTURES ENERGÈTIQUES, SINÓ TAMBÉ MILLORAR LES CONDICIONS D’HABITABILITAT I AUGMENTAR ELS NIVELLS DE CONFORT EN LES LLARS”

Quines accions esteu desenvolupant des de l’Àrea de Dret a l’Energia de l’Oficina?

Des de l’àrea de Dret a l’Energia dirigim les nostres activitats a intervenir en llars en situació de vulnerabilitat o empobriment energètic derivats des dels dotze Centres Municipals de Serveis Socials de l’Ajuntament de València. Actuem a través de cites d’assessorament, informació, orientació i acompanyament sobre les gestions energètiques, des del Bo Social d’electricitat fins a pautes per a optimitzar el consum i les factures. També realitzem intervencions en llars en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu que els usuaris estalvien en les seues factures energètiques, en el seu consum energètic, milloren el confort de la seua llar i coneguen els seus drets com a consumidors d’energia.

Amb quines situacions t’has trobat?

Acudeixen persones en diverses situacions, des de situacions més lleus fins a casos més greus que en algun moment han patit un tall de subministrament. Normalment treballem amb usuaris que acudeixen a Serveis Socials perquè necessiten sol·licitar ajuda per al pagament de l’electricitat, aigua o gas. Pot tractar-se de deutes elevats o més xicotetes, i en aquest cas els Serveis Socials són els encarregats de protegir als usuaris d’un possible tall de subministrament i en el cas que siga necessari, tramitar les ajudes corresponents per al pagament del deute. Una vegada tinguen concedides les ajudes, des de l’Àrea de Dret a l’Energia treballem a mitjà termini, per a optimitzar factures, i més a llarg termini, amb consells i formació perquè l’usuari siga conscient de realitzar un ús adequat de l’energia, conega els seus drets energètics, i puga millorar la confortabilitat de la seua llar.

També hem intervingut en casos més urgents, amb situacions sobrevingudes, per exemple, el cas d’una família amb un fill menor que no disposava d’electricitat des de feia més de dos mesos: dos mesos, amb un xiquet molt xicotet, sense poder-se dutxar amb aigua calenta, calfant l’aigua i cuinant amb un fogó, etc. Estava desesperat.

Normalment, a través d’un conveni amb les distribuïdores, l’Ajuntament pot sol·licitar la paralització del tall i facilitar el pagament d’una part del deute a través d’un pla de pagaments, però no va ser el cas, ja que la persona no era el titular del contracte de la llum i la comercialitzadora no tenia conveni amb l’Ajuntament, per la qual cosa, des de Serveis Socials, ens van derivar a la persona.

Ací el vam ajudar a sol·licitar una alta nova, al seu nom, amb una comercialitzadora que tingués conveni amb l’Ajuntament. Alhora, vam ajudar a tramitar el Bo Social elèctric, es va optimitzar la factura, i al cap de dos dies aquesta família ja tenia llum en el seu habitatge.

Pot acudir a l’Oficina de l’Energia qualsevol persona en situació de vulnerabilitat?

Pot vindre qualsevol persona. En el cas d’una persona que corre el risc de patir un tall de subministraments per impagament i/o per acumulació de deute, derivem al Centre Municipal de Serveis Socials perquè a curt termini actuen allí. Després podrà tornar a l’Oficina per a treballar més a mitjà i llarg termini.

Realitzeu accions en els habitatges?

Sí, el que fem són intervencions en les llars. Fem tres intervencions en les quals realitzem una auditoria energètica, elaborem un pla d’intervenció individualitzat on s’inclou un kit d’eficiència energètica a través de micro-mesures com la instal·lació de bombetes LED, elements per a millorar l’estanquitat i l’aïllament de l’habitatge, com a rivets, film efecte doble vidre per a les finestres, etc. Sempre personalitzades per a cada llar.
La intervenció sempre és personalitzada i es dissenya en funció de les característiques de la llar, perquè el kit pot incloure bombetes, però també altres dispositius que encaixen millor en l’habitatge que estem assessorant. Per exemple, en el cas d’un habitatge sense punts de llum funcionant, optem per un tub fluorescent mòbil que es podia connectar a l’endoll de la llum en qualsevol ambient de la casa. En el mateix habitatge, ens trobem amb una finestra trencada i en el kit incloem cinta autoadhesiva per a minimitzar els corrents d’aire, però també assessorem la família sobre els seus drets com a inquilins, i la possibilitat d’acudir al propietari de l’habitatge per a cobrir els desperfectes o les mancances.
Amb el que tenim, fem, i és també una manera de mostrar que amb pocs diners es poden introduir canvis i obtenir millores en les condicions d’habitabilitat.
No sols volem reduir la quantia i el consum de les factures energètiques, sinó també augmentar els nivells de confort en les llars.

Els usuaris són conscients d’estar patint una condició d’empobriment energètic?

Jo crec que sí que són conscients, però és un cercle viciós: molts d’ells no sols tenen dificultats per a pagar subministraments, sinó que tenen dificultats també per a pagar el lloguer, la hipoteca, la comunitat, l’alimentació. Estan molt centrats a poder pagar les factures de l’electricitat, i no li donen importància al fet que ho estan passant malament en el seu habitatge, a no poder gaudir d’un confort tèrmic adequat.

Hem vist molts casos de desperfectes en l’habitatge que empitjoren la situació, i disparen els consums (electrodomèstics que no funcionen adequadament, finestres trencades que empitjoren l’aïllament tèrmic, etc.), però la gran majoria no s’atreveixen a demanar que es garantisquen unes condicions d’habitabilitat i confort mínims. “No li dic res al propietari perquè li dec un mes”, “Ja tinc sort amb poder anar pagant les factures”, són frases que escoltem sovint.

Creuen que el seu dret a estar bé a les seues cases està en un segon pla, el dret a viure en condicions de confort adequades, amb uns electrodomèstics que funcionen, en resum, amb unes instal·lacions que complisquen un mínim de qualitat.

Què creus que s’ha de fer per a garantir el Dret a l’Energia?

Per a mi s’ha de formar i informar, ja que la informació és poder: qualsevol persona que és capaç de fer canvis energètics, està capacitada per a fer canvis en molts més aspectes de la seua vida i aquest és l’objectiu que des de l’Oficina volem aconseguir.

Vídeo: https://youtu.be/QgjSBcedpPI

Pàgina Web: http://canviclimatic.org/es/oficina-de-l-energia/derecho-energia/

e-mail: dretenergia@canviclimatic.org

Skip to content