Tornar dalt

Plaça Oficial Administratiu.

ANUNCI BASES REGULADORES I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA D’UNA PLAÇA D’OFICIAL ADMINISTRATIU.

En data 19 de juliol de 2021 es publiquen a la web de la Fundació València Clima i Energia les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió definitiva d’una plaça d’Oficial Administratiu i constitució de borsa de treball.

La instancia junt amb la documentació requerida haurà d’enviar-se de manera digital al correu climaienergia@climaienergia.com

Segons es disposa en les esmentades bases, el termini de presentació serà de 20 dies naturals comptats a partir del dia següent a la publicació, pel que el termini finalitzarà el dia 8 d’agost de 2021 a les 23:59 hores.

Enllaç a les bases

Enllaç a l’Annex I

ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS/EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ D'UNA PLAÇA D'OFICIAL ADMINISTRATIU.

En el següent Anunci, s’informa de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria per a la cobertura definitiva d’un lloc d’Oficial Administratiu a jornada completa i la constitució d’una borsa de treball.

Mitjançant el present anunci es concedeix un termini de 5 dies hàbils, a partir de l’endemà a la seua publicació (publicat el dia 11 d’agost de 2021), per a l’esmena d’errors i/o reclamacions pertinents, finalitzant aquest termini el dimecres 18 d’agost a les 23:59 hores

ANUNCI LLISTAT DEFINITIU ADMESOS/EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ D'UNA PLAÇA D'OFICIAL ADMINISTRATIU I CONVOCATÒRIA PRIMER EXERCICI DE LA FASE OPOSICIÓ.

En el següent Anunci, s’informa de la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria per a la cobertura definitiva d’un lloc d’Oficial Administratiu a jornada completa i la constitució d’una borsa de treball, i es convoca als aspirants admesos al primer exercici de la fase oposició, de caràcter obligatori i eliminatori.

Enllaç al llistat definitiu d’admesos i convocatòria al primer exercici

ANUNCI, QUALIFICACIONS, PLANTILLA RESULTATS I PERÍODE D'AL·LEGACIONS EXERCICI 1.

CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL LABORAL PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D'UN LLOC D'OFICIAL ADMINISTRATIU A JORNADA COMPLETA I LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

QUALIFICACIONS PROVISIONALS DEL PROCÉS SELECTIU.

PUNTUACIONS DEFINITIVES PROCÉS SELECTIU D'UNA PLAÇA DEFINITIVA A JORNADA COMPLETA D'OFICIAL ADMINISTRATIU I LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

Skip to content