Tornar dalt

ANUNCI DE LES BASES REGULADORES I PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A LA PROVISIÓ DE MANERA TEMPORAL D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN ENERGIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EUROPEUS.

ANUNCI DE LES BASES REGULADORES I PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A LA PROVISIÓ DE MANERA TEMPORAL D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN ENERGIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EUROPEUS.

En data 31 de juliol de 2020 es publica en la web de la Fundació València Clima i Energia les bases reguladores de la convocatòria pública per a la constitució i gestió d’una borsa de treball per a proveir de manera temporal una plaça de tècnic especialista en energia per al desenvolupament de projectes europeus.

Les instàncies juntament amb la documentació requerida hauran d’enviar-se, preferiblement de manera digital al correu electrònic canviclimatic@canviclimatic.org.

Segons el que es disposa en les referides bases, el termini de presentació de les propostes serà de 10 dies naturals, comptats a partir de demà dia 1 d’agost de 2020, per la qual cosa finalitzarà dilluns 10 d’agost de 2020 a les 23:59 hores.

Enllaç a les bases

Enllaç als annexos

Skip to content