Tornar dalt

Rehabilitació energètica a València amb fons europeus

A València podem vore un cas pràctic d’edifici rehabilitat energèticament gràcies a la Fundació València Clima i Energia i el projecte EBENTO

En el context de València Capital Verda Europea 2024 i amb vista a la Missió Climàtica València 2030, es fa imperiosa la necessitat de contribuir a la reducció de les emissions d’efecte d’hivernacle des dels diferents sectors de la ciutat. Concretament, el parc d’edificis és responsable d’aproximadament el 38% del consum energètic de la ciutat i del 21% de les emissions de CO2.

En el terreny pràctic, són molts els edificis de tota la Comunitat Valenciana que s’estan rehabilitant per a millorar el seu confort i reduir les seues factures. A València, la Fundació València Clima i Energia de l’Ajuntament de València està acompanyant i mesurant els resultats de la rehabilitació de dos emblemàtics edificis de l’arquitectura de la ciutat: els blocs de l’Avinguda Catalunya 1 i 3. Estos edificis bessons, de 17 altures cadascun, sumen un total de 136 habitatges, i estan duent a terme les obres de col·locació d’un SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior) després de la proposta de l’arquitecta encarregada del disseny de l’obra, Silvia Bronchales. L’obra va partir de l’acord de la comunitat per a solucionar les deficiències detectades després de la inspecció tècnica de l’edifici, i va acabar incorporant el sistema SATE per considerar-se que era la manera més eficient d’eliminar gran part de les patologies, a més de perquè permetia accedir a una subvenció pública.

El projecte Ebento

València Clima i Energia, a través del projecte europeu EBENTO i amb el suport de les seues Oficines de l’Energia municipals, està col·laborant amb l’arquitecta, l’administració de la finca, i els veïns i veïnes voluntaris per a arreplegar l’evolució de les condicions de confort i els consums energètics en els habitatges rehabilitats, per a mesurar l’abans i el després d’esta reforma. Per a això, s’està monitorant una mostra de 24 habitatges amb paràmetres com la temperatura, humitat, qualitat de l’aire i consum energètic.

Amb tot això, es busca presentar este cas com una història d’èxit quant a l’acord d’una extensa comunitat de veïns i veïnes per a abordar les deficiències en el seu edifici i millorar el seu aïllament tèrmic i acústic. Per això, a més de la visibilització dels estalvis aconseguits i les millores en el benestar, les Oficines de l’Energia organitzen visites guiades a l’obra, de la mà de l’arquitecta, amb altres persones que volen aprendre d’experiències d’èxit per a plantejar reformes en els seus propis edificis.

Les Oficines de l’Energia actuen, en este sentit, com a finestreta única de rehabilitació energètica a la ciutat i atenen qualsevol persona i professional que tinga dubtes sobre la reforma energètica de les seues cases o edificis. El personal tècnic de les Oficines oferix acompanyament personalitzat que, a més de ser totalment gratuït, és imparcial i lliure d’interessos comercials. Este assessorament s’oferix tant als administradors de finques que vulguen resoldre els seus dubtes, com als propis veïns, de manera individual o col·lectiva, per a donar-los informació sobre les diferents solucions tècniques, els seus costos, les subvencions disponibles, els estalvis que podran aconseguir, etc.

El projecte EBENTO, en el qual participa la fundació municipal València Clima i Energia i lidera l’empresa ETRA I+D, compta amb socis en altres sis països (Àustria, Grècia, Eslovènia, Estònia, Països baixos i el Regne Unit) i cerca facilitar i potenciar la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges. El treball conjunt de tots els socis del projecte EBENTO se centra en aconseguir crear una plataforma en línia que permeta agilitzar la cerca d’informació i el contacte entre les parts implicades en un procés de rehabilitació energètica.

El nombre total d’habitatges a València és de 410.100, de les quals prop de la mitat ja ha complit més de 50 anys des de la seua construcció. A més, prop del 70% dels habitatges van ser construïts abans de 1980, per la qual cosa els correspon una lletra G d’eficiència energètica (la més baixa de l’escala). Rehabilitar un edifici i aconseguir passar d’una lletra G a una B suposa reduir 6 vegades el seu consum energètic, amb l’estalvi d’emissions i diners corresponents.

Skip to content